ÇED Raporu & PTD Hazırlama

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirmelerin gerçekleştirildiği bir süreçtir.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesine dayanılarak 07.02.1993 tarihinde 21489 sayı ile Resmi Gazete’ de ilk Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği yayınlanmıştır. Günümüze kadar söz konusu yönetmelik 1997-2002-2003-2008 ve 2013 yıllarında revize edilmiş olup, son olarak 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’ de son Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlüğe alınmıştır.

ÇED Raporu/ Proje Tanıtım Dosyası (PTD); 25.11.2014 tarih ve 29186 sayı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-I / Ek-II listelerinde yer alan projeler için hazırlanan raporlardır. ÇED Raporu/PTD; yatırıma başlamadan önce (yer seçiminden sonra inşaat çalışmalarında başlamadan önce), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından hazırlattırılması gereken raporlardır.

Mevzuatımız çerçevesinde; Ek-I listelerinde yer alan projeler için, yeterlik sahibi kuruluşlar tarafından hazırlanan ÇED Raporuna ÇED OLUMLU kararı alınmadan ve Ek-II listelerinde yer alan projeler için, yeterlik sahibi kuruluşlar tarafından hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası için ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI alınmadan projeye başlanamaz.

ELEMENT ÇEVRE olarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen işletmelere, mevzuat kapsamında ÇED Raporlarının ve Proje Tanıtım Dosyalarının(PTD) hazırlanmasında ve onay süreçlerinin yürütülmesinde tecrübeli ve uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

- ÇED EK-I LİSTESİ

- ÇED EK-II LİSTESİ