Çevre Yönetim Danışmanlığı

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde deşarj izni, emisyon izni ve gürültü kontrol konularında alınan izinler, 2009 yılında yayınlanan yönetmelik ile Çevre İzninin konuları olarak değiştirilmiştir. Söz konusu izinler, 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen işletmeler, kirletici vasfına göre Bakanlık veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin almak zorundadırlar. Çevre izin ve lisans süreçleri; işletmelerin mevzuat kapsamındaki şartlarının uygun hale getirilmesinin ardından alınacak uygunluk görüşü ile başlatılarak, Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alınması, izin veya lisans konularına göre mevzuatta belirlenen analizlerin gerçekleştirilmesi-raporların hazırlanmasının ardından, Çevre İzin / Lisans başvuru işlemlerinden oluşmaktadır.

Çevre İzninin/Lisansının alınması noktasında Çevre Yönetim Birimi kurmak veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki almış Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet almak zorunludur.  Sürekli olarak değişen yasal takibin zorlaşması ile birlikte yükümlülüklerin açığa çıkardığı sonuçlar ve işletmelerde gerekliliklerin yerine getirilmemesi durumunda oluşan sonuçlar işletmeyi ve işletmeciyi zor durumda bırakmaktadır.

Ülkemizin mevzuatları kapmasında atık üreticisi olarak tanımlanan sanayi kuruluşlarının yükümlülükleri ise, farklı yönetmelikler ve farklı tebliğler kapsamında bildirilmiştir.

Mevzuatta belirlenen şartlara uyum sürecinin yürütülmesi ve çevre yönetiminin sağlanması adına, ilgili kurum kuruluşlardaki süreçlerin yönetimi konusunda, mevzuatlara uygun ve doğru gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak adına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili ELEMENT ÇEVRE olarak hizmet vermekteyiz.