Kirlenmiş Saha Bildirimi

İşletmelerin faaliyetlerinden kaynaklı oluşan atıkların toprak veya yeraltı suyu kirliliğine sebep olmaması için, gerekli önlemleri almak ve çevreye olan olumsuz etkilerin durdurulması veya azaltılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde çalışmalar yürütülmektedir.

 Bu çalışmalar “Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”  altında bildirilmiş olup, zorunlu yükümlülük içermektedir.

 Yönetmeliğin ana amacı toprağın kirlenmesinin önlenmesi için kirletici etkisi yüksek olan saha ve sektörlerin tespit edilerek kirlenmenin önüne geçilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmektir.

Element Çevre işletmeniz adına;

 Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi (KSBS) kayıt işlemleri

>> Faaliyet ön bilgi formu düzenleme, yenileme

>> Kirlilik gösterge parametreleri (KGP)

>> Birinci aşama değerlendirme (BAD)

>> Saha örnekleme ve analiz planı (SÖAP) hazırlama

>> Saha ön bilgi formu hazırlama

>> Atık Yönetimi

>> İkinci aşama değerlendirme (İAD)

>> Saha durum ve risk değerlendirme ön raporu

>> Saha durum ve risk değerlendirme nihai raporu

>> Temizleme faaliyet planlama ve değerlendirme raporu

>> Temizleme faaliyeti uygulama, izleme ve sonlandırma raporu

>> Risk değerlendirme

>> Risk yönetimi

>> Deşarj izinleri

>> Emisyon izinleri

Element Çevre, sektördeki tecrübesi, deneyimli mühendis kadrosu ile işletmenizin çözüm ortağı oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve yeterlik belgesine sahip firmamız;  Saha Örnekleme ve Analiz Planlarınızı, Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön ve Nihai Raporlarınızı, Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu ve Temizleme Faaliyeti Uygulama işlemlerini, İzleme ve Sonlandırma Raporlarını hazırlayarak tüm çalışmaları titizlikle ve eksiksiz yürütür.