Çevre Eğitimi & Saha Uygulamaları

Toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesi, bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanması, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun kaynakları belirlenerek minimize edilmesi hususunda değerlendirmelerin yapılabilmesi adına “Çevre Eğitim” programlarımız ile hizmet vermekteyiz.

Çevre bilincinin, düşünsel, duygusal ve davranışsal boyutları bulunmaktadır. Böylesine kapsamlı bir kavramın gelişimi de kuşkusuz basit bir süreç içerisinde oluşmamaktadır. İnsanoğlunun çevresiyle etkileşime girişiyle ivme kazanan bu süreç yaşam boyu devam etmektedir.

Bu üç boyutun her zaman aynı oranda geliştiğinden söz edemeyiz. Örneğin çevre ile ilgili bilgisi olup bunu davranışlarına dönüştüremeyen insanlar olduğu gibi, çevrenin kirlenmesinden endişe duyup ama onu koruma yönünde davranışlar sergilemeyenler de olabilmektedir.

Çevreyle ilgili olarak, tüm bireylerin hak ve görevleri bakımından çok büyük önemi olan çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesi gerekmektedir. Çevre eğitiminin çok ciddi bir şekilde ele alınıp uygulanabilmesi ve toplumun bütün kesiminin yapılacak olan çalışmalara katkı sunmasının sağlanması ile çevre eğitiminde yol alınabilir.

Eğitim çalışmalarında hedef kitlemiz öncelikle çevre bilincinin eğitim öğretim hayatının ilk basamaklarında değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğümüz için, ilk ve orta öğretim öğrencileridir. Aynı zamanda toplum içerisindeki bilinci artırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluş çalışanları, konut sakinleri, iş yerleri ve sağlık-turizm-sanayi kuruluşlarına da Çevre Eğitim uygulamaları konuların hizmet vermekteyiz.

Çevre eğitimlerimizi, olası çevre kazalarında yapılacak müdahaleler ile ilgili sahada yapılan uygulamalarımızla farkındalık yaratarak zenginleştiriyoruz.

Doğanın korunması için, her bireyin katkı sağlamasının gerektiğine inanıyoruz.