İzin & Lisans Süreci

2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca Çevre İzin ve Lisans Süreci; “Hava Emisyonu” “Atıksu Deşarjı” “Çevresel Gürültü” “Derin Deniz Deşarjı” konularında Çevre İzni ve “ Tehlikeli Atık Geri Kazanım” “Tehlikesiz Atık Geri Kazanım” Atık Yağ Geri Kazanım” “Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım” “Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım” “Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım” “ Ambalaj Atığı Geri Kazanım” “Atık Yakma ve Beraber Yakma” İleri Termal İşlem(piroliz,gazlaştırma)” “Maden Atığı Bertaraf” Atık Ara Depolama” “Biyobozunur Atık İşleme” “Tıbbi Atık Sterilizasyon” “Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma” “Gemi Geri Dönüşüm” “Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama” “Tanker Temizleme” “Hurda Metal/ ÖTA İşleme” “ÖTA Geçici Depolama” “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme” “Atık Kabul Tesisi” “PCB Arındırma” konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre İzin ve Lisans süreci ile ilgili iş ve işlemler; işletmelerin bünyesinde bulunan Çevre Yönetim Birimi ( 5 yıl ve 3 yıl tecrübeli Çevre Yönetim Hizmet Belgesine sahip personeller) veya Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yürütülmektedir. İlgili işlemlerin tamamı Entegre Çevre Bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) almak zorundadır. Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.