Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsallaşma, bir şirkette yöneticilerin kişisel yöntemlerine bağlı kalmadan işlerin yürümesini sağlayan yapı ve süreçlerin oluşmasıdır. Kurumsal yönetim anlayışına sahip olmak şirketlerin kurumsal varlık ve itibarlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, şirketlerin kurumsallaşmasına yönelik olarak sunduğumuz hizmetler bütünüdür. Bu kapsamda müşterilerimize aşağıdaki başlıklar altında kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

  • Üst yönetimin yapılandırılması
  • İç kontrollerin iyileştirilmesi destek hizmeti
  • Yetki matrisinin / teşkilat yönergesinin oluşturulması
  • Aile Anayasası ve Ardıl Planlaması