OEE Ölçme ve Analiz

1960’larda TPM (Total Productive Maintenance – Toplam Verimli Bakım) metodunun da kurucusu olan Seiichi Nakajima tarafından geliştirilen OEE (Overall Equipment Effectiveness – Toplam Ekipman Etkinliği) , Japon Yönetim Sistemlerinde, kayıplara odaklanılmış en önemli performans göstergelerinden biridir. OEE, makinelerin duruşlarını, performanslarını ve kalite kayıplarını tek bir parametre ile ölçmek ve izlemek için geliştirilmiş matematiksel bir metottur.
OEE bize, makinelerimizi ne kadar iyi ve etkin kullanıldığımızı gösterir. Bu göstergeyi tek bir makine için takip edebileceğimiz gibi hat veya bölüm için de takip edebiliriz. Hesap yöntemi net bir şekilde belli olan OEE, tüm dünyada aynı şekilde hesaplanan ve aynı amaç için kullanılan en önemli göstergelerden biridir. Bir makine,tezgah veya ekipmandan işletmenin ne oranda yararlanabildiğini gösteren ve iyileştirme çalışmalarında baz alınabilecek bir ölçüm tekniğidir. OEE (Toplam Ekipman Etkinliği) aşağıdaki parametreler dikkate alınarak hesaplanır:

OEE= Kullanılabilirlik * Performans * Kalite * 100

Ne İşe Yarar?

  • Hatalı hesaplama yöntemlerinden yoruma açık, kavram kargaşasına neden olabilen göstergelerden kurtarır,
  • Disiplinler arası yapılan çalışmaların kümülatif sonuçlarını gösterir,
  • Etkileşimde bulunan ve OEE değerini oluşturan alt kavramların birbirlerine olan etkileri izlenebilir,
  • Makine kapasitelerinin gerçekte ne kadarını kullandığı ortaya çıkar.

OEE Ölçme & Analiz Desteğimiz

  • OEE ve OEE ölçümünün püf noktaları ile ilgili eğitim verilmesi,
  • OEE’yi oluşturan 8 büyük ekipman kaybı ile ilgili iyileştirme yöntemlerinin oluşturulmasının sağlanması,
  • Dünya klasında OEE’ye (%85 ) ulaşabilmek için yol haritasının tanımlanması,