Saha Performans Yönetimi

Performans yönetimi; metrikler, liderlik destekli süreçler ve çalışan performansını şirket stratejisi ve hedefleri tarafından yönlendirilen önceden tanımlanmış hedeflere göre ölçmek için kullanılan teknolojiyi içeren çalışan merkezli bir programdır. İyi oluşturulmuş bir performans yönetimi programı, pozitif veya negatif performans ölçütlerini ölçerek ve bunlara tepki vererek şirket stratejisini ve hedeflerini destekleyen çalışan davranışlarını teşvik eder. Çeşitli cihazlarda rahatça izlenebilecek analitiği kolaylaştıran esnek teknoloji esastır. Ayrıca, akıl hocalığını ve sorumluluğunu üstlenmenin yanı sıra sürekli gelişmek için motive olmuş bir grup teknisyenin de gerekli yönetimini gerektirir. Saha yönetimi yapısı kısaca, organizasyonları her yeni günde tekrar Amerikayı keşfetmeye çalışmaktan kurtarır.

Saha performans yönetimi orta düzey yöneticileri büyük resme odaklanmaları için rahatlatırken takım üyeleri ve takım liderlerinin sahadaki sorumluluğunu artırır. Bu şekilde otonom bir iş gücü ve otonom bir örgüt oluşturmayı hedefler. Takımların her üyesi amaç ve hedefler konusunda bilgilendirilir, cesaretlendirilir. Bu durum çalışanların işe olan bağlılığını ve sahiplenmeyi arttırır. Takım liderleri kendi alanlarındaki sorunlara daha hızlı yanıt verebilir. Sürekli daha iyiye gidebilmek için problem çözmeye ve iş yükünü dengelemeye odaklanırlar.

Ne İşe Yarar?

Amazon, Deloitte ve Google gibi büyük şirketler yıllık incelemelerini performans yönetimi yaklaşımıyla değiştirdiler ve KOBİ'ler bunlara katılmak için akıllıca davrandılar. Hizalanmış hedef belirleme ve performans yönetimi sadece zamandan ve paradan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda gerçek zamanlı faydalı geri bildirim almayı tercih eden ve alışkın olan yeni nesile de hitap eder.

 • Yöneticiler, mikro yöneten çalışanları daha az zaman harcarlar.
 • Çalışanlar daha fazla özerkliğe sahiptir.
 • Yanlış anlamalar azalır ve karmaşa azalır.
 • Şirket hedefleri ile günlük işleyişi birbirine uyumlu hale getirir.
 • Problemleri daha görünür hale getirir. Bu da hızlı aksiyon almayı sağlar.
 • Doğru yapılan işler standartlaştırılır, yanlış yapılanlar standartlaşmadan düzeltilir.
 • Günlük iletişimi artırır, dinamizm sağlar.
 • PUKÖ döngüsünü günlük işleyiş içerisine dahil eder.

Saha Performans Yönetimi Desteği

 • Saha performans yönetimi için toplantı sistematiği, izleme panoları, bilgi akışı v.b. unsurların kurulması.
 • Kayıp azaltma ve diğer iyileştirme faaliyetleri ile günlük işleyişi uyumlu hale getirilmesi.
 • İzlenecek değişkenlerin ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi
 • Kayıp azaltma ve performans iyileştirme önerilerinin sunulması
 • Görev ve sorumlulukların düzenlenmesi