Yalın Üretim

Yalın üretim felsefesi ile ulaşılmak istenen hedef yalınlaştırılmış bir değer akışı oluşturmaktır. Bu hedef doğrultusunda ürün/hizmete değer katmayan tüm adımlar egale edilmeye çalışılır. Değer katmayan her şey israf olarak nitelendirilir. İsrafları anlatmak için “İşletme için masraf oluşturmasına karşın müşterinin para ödemeyeceği her şeydir.” diyebiliriz. Yalın düşünce ile sürece yük getiren tüm israflardan arınmayı hedef alınır. Bu doğrultuda kalite – maliyet - teslimat üçgeninde performansı eş zamanlı olarak iyileştirilmelidir.

Yalın sistem müşteri odaklıdır. Bu durum akışın müşteriden yola çıkılarak oluşturulmasına yani bir çekme sisteminin gelişmesine ortam hazırlar. Gelişen bu sistem doğrultusunda her faaliyet müşteri beklentisi ile paralel ilerlemelidir. Ürün ya da hizmet üzerinde müşterinin istemeyeceği (zorunlu olanlar hariç) hiçbir unsur oluşturulmamalıdır. Müşteriye paralelize olmak karı maksimize edecek böylece müşteri memnuniyetini hem kalite anlamında hem de maliyet anlamında iyileştirecektir.

Çok basit bir şekilde düşünerek, günlük hayatınızda değer akışını gözlemleyebilirsiniz. Bankada işlem yaptırırken, hava alanında uçuş öncesi işlemleri gerçekleştirirken, bir restorantta hizmet veya bir markette ürün alırken aslında sizin almak istediğiniz ürüne-hizmete değer katmayan ancak gerçekleştirilen işlemleri görebilirsiniz. Bir de tabi görmediğiniz ham maddeden, ürün oluşana kadar geçen süreç var. Ama özetle tüm süreçlerde israf var ve Yalın bakış açısı israfı azaltmaya-yok etmeye çalışır.

Yalın üretim; en az kaynakla, en kısa sürede, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri taleplerine tamamen aynı olarak cevap verecek şekilde ve tüm üretim etkenlerini en esnek biçimde gerçekleştirip, potansiyellerinin tümünden yararlanılarak gerçekleştirilen bir üretim biçimidir. Aynı zamanda şu şekilde de tanımlanabilir; yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirgendiği ideal bir üretim sistemidir.

John Krafchik, (1988)

Yalın düşüncede her faaliyet değer kavramına göre değerlendirilir. Değer, müşteri tarafından tanımlanır. Müşterinin gözünde değer kabul edilmeyen her faaliyet israftır.

Yalın Üretimde 7 Temel İsraf

Hatalı Üretim

Hatalı üretim ve/veya ürünün tamiri israftır. Mümkün olduğunca standart ürün üretilmeli, hatalardan kaçınılmalıdır.

Fazla Üretim

Talep olmadığı zamanlarda veya  gereğinden fazla veya erken üretim israftır. Tahmine dayalı olmayan doğrudan müşterilerin isteği doğrultusunda üretim yapılmalıdır.

Fazla Stok

İş için gereğinden fazla elde tutulan herşey israftır. Hammadde, üretim ekipmanı, ürün, işçi her ne olursa olsun gereğinden, ihtiyaçtan ve talepten fazla stok yapılmamalıdır.

Bekleme

Makinenin işlemini bitirmesini beklemek ve/veya tamir için beklemek israftır. Tedarikçiden ham madde beklemek, ürün taşınmasını beklemek israftır.

Gereksiz İşler

Katma değer yaratmayan iş adımları ve/veya müşteriye değer katmayan işlemler israftır. Örneğin; bir fabrikada 20 işçi ve onları çalıştıracak 20 yönetici pozisyonunda çalışan temin etmek yerine, 20 işçiye işi ve iş etiğini en güzel şekilde öğretip, kendi başlarına da çalışabilmelerini sağlamaktır. Diğer 20 yönetici pozisyonu israftır.

Gereksiz Taşıma

Gereksiz ekipman, hammadde, yarı mamül ve mamül taşımaları israftır. Bu sebeple ileri akışlı tek bir hat kurularak son ürüne kadar prosesler arası mesafe en kısaya indirilir. Örneğin; bir gıda firmasında paketleme ve sevkiyat üniteleri peş peşe, en kısa mesafede bulunmalıdır, uzun mesafe veya dolanarak taşıma iş ve zaman kaybı yaratır.

Gereksiz hareketler

İyi organize edilmemiş iş ortamı nedeniyle oluşan gereksiz hareketler israftır.

  • Değer Akış Haritalama

  • Akış İyileştirme

  • Hızlı Model Değişimi – SMED

  • Yerinde Kalite

  • Montaj Hatlarında Kayıp Azaltma