Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

  • Şirket amaçları ile uyumlu uzun dönemli şirket hedeflerinin belirlenmesi ve tanımlanmış bölüm / bireysel hedeflere dönüştürülmesi
  • Hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ölçülebilir performans kriterlerinin (KPI) belirlenmesi ve iyileştirmelerin tanımlanması
  • Ölçülemeyen ana / alt süreçler için iyileştirme faaliyetlerini tanımlayan aksiyon projelerinin geliştirilmesi
  • Firma çalışanları / yöneticileri tarafından kabul gören ve adil değerlendirmeye imkan veren hedef yaygınlaştırmanın sağlanması
  • Hedeflenen performans sonuçları ile gerçekleşen başarının karşılaştırılması ve çalışan performansının değerlendirilmesi
  • Çalışanların başarılarının tanınması ve ödüllendirilmesi
  • Eğitim, gelişim ve kariyer planlama için Yönetim ve İnsan Kaynaklarına gerekli bilginin sağlanması
  • Düzenli gözden geçirme toplantıları ile yönetici ile çalışan arasında etkin bir iletişim ve anlayış ortamının yaratılması
  • Geribildirimle çalışanların desteklenmesi ve motivasyonlarının artırılması
  • Yönetim, iş yapış yöntemleri, organizasyon ve çalışanın güçlü ve zayıf yönlerinin tanımlanması